Niezwykle skuteczna technika do zarządzania czasem

Pomodoro to bardzo skuteczna technika zarządzania czasem służąca do efektywnej pracy. Prawdopodobnie większość osób o niej słyszała, jednak tylko nieliczni mają ochotę spróbować i ją stosować. Wynika to z faktu, że jej opis wydaje się być mało zachęcający i kojarzy się z pewnym przymusem.

Na czym polega technika pomodoro?

Technika pomodoro jest genialna w swojej prostocie. Polega ona na tym, że pracujemy 25 minut, 5 minut odpoczywamy i ponawiamy proces do czterech powtórzeń, po czym ma nastąpić dłuższa przerwa. Chodzi tutaj o to, żeby w tym czasie 25 minut maksymalnie skupić się na wykonywanej czynności i nie rozpraszać się niczym innym. Odstawiamy więc na bok Internet, wyciszamy powiadomienia w telefonie. Technika nakazuje przerwać pracę dokładnie po 25 minutach nawet, jeśli jesteśmy w trakcie czynności. To właśnie ten czynnik zniechęca niektóre osoby. Niemniej jednak wielokrotnie udowodniono, że osoby pracujące w tym trybie są kilka razy bardziej efektywne.

Obecnie do obsługi tej techniki można wykorzystać liczne aplikacje na telefon, programy komputerowe czy strony w sieci Internet, gdzie mamy zegar pomodoro online. Chodzi tutaj przede wszystkim o powiadamianie dźwiękowe o nadchodzącym końcu czasu pracy albo o przerwie. Narzędzie wykorzystywane tutaj nie ma jednak większego znaczenia, można to robić nawet z użyciem zwykłego minutnika kuchennego. Głównie chodzi o to, aby zachować optymalny czas pracy i koncentracji oraz robić regularne przerwy.

Do jakich prac nadaje się technika pomodoro?

Pomodoro przy jednych pracach sprawdza się bardzo dobrze, przy innych okazjonalnie, ale są też i takie, gdzie nie przyda się zupełnie. Praca w cyklach bardzo dobrze sprawdza się, gdy ktoś piszę bloga, artykuły czy książkę. Tutaj koncentracja jest niebywale potrzebna. W tym trybie będą, więc bardzo dobrze pracować różnego typu pracownicy biurowi. Okazjonalne wykorzystanie tej techniki w formie jednego cyklu 25 minut bardzo dobrze sprawdzi się przy zajęciach, których nie lubimy wykonywać a perspektywa działania jedynie przez 25 minut wyda nam się zachęcająca. Jeden cykl pomodoro możemy, więc ustawiać sobie, gdy potrzebujemy posprzątać, poćwiczyć albo pouczyć się języka obcego wykorzystując Internet. Technika pomodoro przyda się także wszystkim tym, którzy odkładają zadania tylko ze względu na to, że są one duże i czasochłonne. W takich sytuacjach zaleca się dzielenie zadań na mniejsze części. Można przykładowo każdego dnia przez jeden cykl sprzątać garaż i dzięki temu po kilka dniach zadanie będzie skończone.