Nowoczesny przedsiębiorca nie boi się faktoringu

Faktoring - co to i dla kogo?

Faktoring jeszcze kilka lat temu dostępny był tylko firmom z segmentu MSP i większym. Od kilku lat bez problemu można spotkać już faktoring dla mikro firmy a nowoczesny mikroprzedsiębiorca coraz częściej i chętniej sięga po to rozwiązanie. Ten produkt finansowy w praktyce wykorzystywany w sytuacji, gdy firma sprzedaje z odroczonym terminem płatności - aby utrzymać płynność finansową bez konieczności zaciągania kredytu stritce bankowego, dużo szybciej i łatwiej jest skorzystać z faktoringu.

Faktoring to usługa, w której instytucja finansowa (faktor) kupuje od firmy czy mikro firmy (faktoranta) nieprzeterminowane faktury. Faktorant otrzymuje swoją należność natychmiast, w zależności o uzgodnień zawartych w umowie, w wysokości od 80% do nawet 100% wartości faktury. Ma to wielkie znaczenie w dzisiejszych realiach, gdzie aby pozyskać odbiorcę sprzedawca niejednokrotnie stosuje kredyt kupiecki i wydłuża terminy płatności do 60, 90 czy nawet 180 dni. Po uregulowaniu należności przez odbiorcę ( dłużnika faktoringowego) przedsiębiorca otrzymuje pozostałą część. Nowoczesny faktoring pozwala mikroprzedsiębiorstwom finansować bieżącą działalność swojej firmy dzięki skróceniu cyklu rotacji należności. Ponadto usługa ta umożliwia podmiotom gospodarczym ograniczyć ryzyko niewypłacalności swojego odbiorcy - ryzyko jak i zarządzanie długiem zostają przejęte przez faktora. To faktor musi kontrolować rozliczenia i czekać na zapłatę od odbiorcy.

Czy dla przedsiębiorcy faktoring jest lepszy niż kredyt?

Jest wiele zalet przemawiających na rzecz mikrofaktoringu. Przede wszystkim jest on bardziej dostępny a jego uzyskanie wymaga mniej formalności i dokumentacji. Firma nie musi też wykazywać określonych wyników finansowych. Nie jest tu dokonywane skomplikowane wyliczenie zdolności płatniczej samego faktoranta a ocenie podlegają raczej historyczne płatności od danych odbiorców i wystąpienie ryzyka nieściągalności ich długu. Co więcej, nie są wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenia - zabezpieczeniem są same faktury oraz weksel własny wystawiony przez przedsiębiorcę. Kwota globalna limitu faktoringowego jest z reguły wyższa niż maksymalna możliwa do uzyskania kwota kredytu obrotowego. Co więcej, umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Nie ma tu konieczności odnawiania umowy co rok lub dwa jak w przypadku kredytu obrotowego, co często jest obwarowane ponownym uciążliwym gromadzeniem dokumentacji i oczywiście kolejnymi opłatami i prowizjami. Nie ma także obowiązku przeprowadzania przez rachunek narzuconej odgórnie wysokości obrotów. Minusem faktoringu jest brak możliwości sfinansowania sprzedaży detalicznej a czasami także możliwe pogorszenie relacji ze stałymi klientami, z którymi umownie wydłużany był termin zapłaty.