O wielości znaczeń

Istnieją takie słowa, których użycie bez kontekstu niekoniecznie zostanie zrozumiane przez odbiorców. Zazwyczaj odnoszą się jednak do podobnych zjawisk, więc gdy się je słyszy w odniesieniu do konkretnych sytuacji, można się domyślić ich znaczenia. Niniejszy artykuł omówi dwa, charakterystyczne przykłady takiego zjawiska.

Heraldyka historyczna zna średniowieczne przedstawienia fantastycznych stworzeń, łączące w sobie cechy różnych zwierząt rzeczywiście istniejących. W słowotwórstwie istnieją zbitki wyrazów, utworzonych ze słów pochodzących z różnych języków. Jedne i drugie zjawiska określane są mianem hybrydy i są też inne przedmioty oraz zjawiska, które określa się dokładnie tym samym słowem. W wyniku skrzyżowania dwóch zwierząt, pochodzących z innych ras, podgatunków lub gatunków powstają osobniki również określane jako hybrydy, choć mieszańce zwierząt prawidłowo powinno się nazywać bastardami. Najbardziej znanym przykładem jest muł, będący krzyżówką klaczy z osłem. Są też bardziej niezwykłe przykłady, zarówno wśród zwierząt, jak również wśród roślin. Mianem hybrydy politycznej określa się połączenie przeciwstawnych myśli politycznych, na pierwszy rzut oka będących sprzecznymi, a nawet wzajemnie się znoszącymi. Takie samo zjawisko zachodzić może w przypadku wszelkich myśli ideologicznych. W myśli technologicznej również zachodzi zjawisko łączenia pozornie wykluczających się mechanizmów. Najlepszym przykładem technologicznej hybrydy są urządzenia wielofunkcyjne, zawierające w sobie skaner, drukarkę, fax i inne sprzęty biurowe. Tak samo jest określany samochód, którego napęd jest połączeniem silnika spalinowego z elektrycznym, a podobną technologię można dostrzec również w budowie łodzi.

Innym, świetnym przykładem słowa o wielu znaczeniach jest komórka. W obecnym, potocznym znaczeniu tym mianem określa się bezprzewodowy telefon, choć każdy biolog w tym słowem nazwie najmniejszą jednostkę organizmów żywych, zdolną do przeprowadzenia procesów życiowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że komórka roślinna znacznie różni się od komórki zwierzęcej. Różnie przedstawia się ich budowa morfologiczna oraz skład chemiczny. W potocznym języku komórką nazywane są również wszelkiego rodzaju, niewielkie pomieszczenia, w których przechowuje się rowery, węgiel czy narzędzia. Ostatnim z omawianych przykładów użycia omawianego słowa będzie komórka wywiadowcza, czyli zakonspirowana jednostka wywiadu zagranicznego, mająca zazwyczaj swoją konkretnie umiejscowioną, nieoficjalną siedzibę.